Vestbyens Dagtilbud
Ny i Bulderby

Opstarten kræver både tid, ekstra omsorg og tålmodighed fra alle involverede parter.

Er jeres barn i dagpleje i Vestbyen, kender barnet allerede Bulderby, og er vant til at komme her, hvilket naturligvis er med til at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave nemmere.

Det er vigtigt at besøge Bulderby inden barnet skal begynde. På denne måde får I mulighed for sammen at danne jer et indtryk af huset, møde de voksne på barnets stue og hilse på børnene. Ved jeres besøg vil vi sørge for, at en af de voksne har god tid til at tage imod jer og vise jer rundt og fortælle om institutionens hverdag. Samtidig vil pædagogen være interesseret i at høre om jeres forventninger og kan give svar på de spørgsmål, I måtte have.

Ved besøgene har vi mulighed for at snakke med jer om jeres barn og eventuelle særlige hensyn, som vi skal iagttage, så overgangen bliver så god som overhovedet mulig. I indkørelsesperioden vil det være bedst for barnet, hvis det kan have kortere dage.

Når jeres barn begynder, er det af stor betydning, at I gør afskeden så kærlig, men også så kort som mulig. Barnet bør altid afleveres til en voksen, og I kan være sikre på, at selvom barnet virker utryg eller græder, vil det kun være en kort stund. Personalet er til for at hjælpe, og forstår fuldt ud denne vanskelige situation.

Tal med personalet om både de positive ting og de ting, der bekymrer jer. Kun gennem en gensidig åbenhed kan vi opnå en indsigt i barnets to forskellig verdener.

Hvis forældre og medarbejdere formår at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde, vil jeres barn opleve, at de to verdener tilsammen udgør en helhed, hvor barnet kan føle sig tryg.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96