Vestbyens Dagtilbud
Bestyrelsesreferater

Referat bestyrelsesmøde Vestbyens Dagtilbud

Tirsdag d. 30. aug 2022  

Ordstyrer: Trine

Referent:  Jette.

Deltagere :

Michelle Laursen, forældre

Karen Dahl Sleimann, forældre

Kimmie Nadia Jensen, forældre

Anja Thorup Døj, forældre

Diana Sass, forældre

Kevin Sixhøj Mûhlich, forældre næstfmd

Trine Kynde, forældre fmd

Louise Boie, personalerepræsentant Dagplejen

Lene Jakobsen, personalerepræsentant Bulderby

Jette Kristensen, Pædagogisk leder

Birthe Østerby, Pædagogisk leder

Henrik Andersen, Leder

Afbud fra Michelle

Kevin udeblevet

 

Referat

Godkendelse af referatet

 fra sidste møde.

 • Godkendt uden bemærkninger

Nyt fra formanden :

 

 

 

 • Overgangssamtaler med forældre (Diana)

 

 • Vestbyens  Dagtilbud er blevet medlem af FOLA og forældrene kan henvende sig med spørgsmål og eller situationer som de ønsker belyst.
 • Forældrebestyrelsen har tidligere gjort opmærksom på, at der ikke på alle stuer har været gennemført samtalerne. Det er sat i system og det skal sikres at alle tilbydes forældresamtale og ydermere altid er velkommen til at bede om samtale, hvis det er nødvendigt. Fungerer fint for de fleste.

Nyt fra ledelsen:

 • Jette stopper pr. 31. okt. Afskedsreception tors d. 13. okt kl. 17.00
 • Ansættelsesproces af ny Pæd. Leder pr. 1. nov.

 

 

 

 • Proces omkring sammenlægning til èn organisation.  
  • Værdier i at være en fælles bestyrelse.  
  • Ydre rammer og vilkår for fælles bestyrelse. 

 

 

  • Forslag til antal forældrerepræsentanter og fordeling

 

 

 • Bestyrelsen inviteres til at deltage i receptionen.
 • Der udarbejdes stillingsopslag og stillingen slås op pr.31.8. med sidste frist for ansøgning 21.9 Samtale afholdes 27. september.

 Fra bestyrelsen deltager Trine og Anja

 • Intensionen har fra forvaltningen været at rationalisere og har draget sammenligning til Østbyen,, hvor to institutioner er fælles med 1 overordnet leder.

Synergieffekten – mulighed for udvikling af kompetencer og kvalifikationer mellem husene når det er en organisation. På personalesiden bedre udnyttelse af ressourcer På sigt sammenlægning af økonomien.

Jurister i forvaltningen undersøger muligheden for kvotefordeling af forældrerepræsentanter er mulig eks. 5/4 eller 6/3 i forhold til husenes størrelse

Budget og økonomi

 • Balance i regnskabet
 • Budget 2023 sendes i høring i perioden 19.-26. september Der aftales møde (1 time) onsdag den 21. september kl.17.00, hvor der udarbejdes høringssvar.

Nyt fra dagplejen :

 • Der er ansat 2 nye dagplejer.

Dagplejen er pt. En del udfordret af flersprogede børn der skal have plads i dagplejen.

Nyt fra personalet :

 

 • Martina er tilbage fra barsel

Emner til drøftelse :

 • Høringssvar ”Ny Børne Ungepolitik”
 • Høringssvar ”Organisering af dagplejen”
 • Der er udarbejdet høringssvar

Punkter til næste møde

Torsdag d. 3. nov

 •  
 • Fotografering

Evt. :

 •  

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96