Vestbyens Dagtilbud
Ledelsesstruktur

I Vestbyens er der et tæt samarbejde mellem Parkskolen og Vestbyens Dagtilbud. Grundlaget for dette samarbejde er en ledelsesstruktur som er bygget op omkring, at alle børn er ”fælles børn”. Der kan skabes sammenhænge for børnene fra de er helt små, til de forlader skolen i 9. klasse. Vores tilgang er, at vi er til for børnene, og at alle opgaver skal løses, og det gør vi bedst ved at finde løsninger i samarbejdet.

Organisatorisk bliver Skolens SFO ledet af dagtilbudslederen, ligesom hun er er del af skolens ledelsesteam. 

Udover Dagtilbudslederen som er overordnet leder, er der en afdelingsleder for dagplejen og en afdelingsleder for vuggestuen og børnehaven.

I og med at vi har en ledelsesstruktur, hvor samarbejdet omkring børnene starter i dagplejen/vuggestuen til langt ind i skoleforløbet, har vi oplevelsen af og troen på, at vi kan inkludere flere børn, som ellers kunne få det svært - især ved skolestart.

Indgangen
KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96