Vestbyens Dagtilbud
Værdigrundlag

Alt hvad vi foretager os som mennesker er båret af værdier. Livet i familien, i dagtilbud og skole, på arbejdspladsen og i mødet generelt med andre mennesker bygger det på en værdiorientering. Men som oftest er værdierne usynlige og kommunikeres indirekte. Selvom om den overordnede formålsformulering for dagtilbud er tydeligt værdiorienteret – for eks. hedder det, at ” dagtilbud skal give børnene medbestemmelse, medansvar, forståelse for demokrati ” – så fremstår hverdagens værdier sjældent bevidst og tydeligt.

I 2016-2017 var alle medarbejdere i Struer Kommune som var ansat i dagtilbud/dagpleje igennem et kursusforløb, som tog sit udgangspunkt i at arbejde med værdier. Missionen med dette var at kortlægge, hvilke værdier, der i Struer Kommune skulle gøre sig gældende i arbejdet med børn i alderen 0 til 6 år. Og hvordan alle medarbejderne bevidst og målrettet skal anvende værdierne i en fremtidig værdiopdragelse.

I Vestbyens dagtilbud arbejder vi ud fra værdierne ” Omsorg, Demokrati og Disciplin”.

Link til værdisæt.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96