Vestbyens Dagtilbud
Bulderby

I Bulderby børnehave hedder grupperne:  Rumpenisserne, Komfusenbo, Tvebakkerne, Pippistuen og Løvehjerterne.

Grupperne er børnenes tilhørssted med faste voksne og hvor måltiderne spises. Husets øvrige rum er fælles arealer, hvor børnene kan færdes frit - dette gælder også de øvrige grupper.

Bulderby har en motoriksal som benyttes flittigt af både store og små børn. Desuden er Bulderby indrettet så den tilgodeser børnenes motoriske udfoldelser. 

Til børnenes garderober er tilknyttet en sluseindgang, hvor beskidt overtøj og fodtøj har deres plads. Dette er for at  holde instutitionen ren, da den er skofri.

Vi åbner/lukker i alrummene og kl. ca. 7:30 går vi på grupperne. Om eftermiddagen samles vi igen i alrummet kl. 16:00.

Link til børnehavefolderen.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96