Vestbyens Dagtilbud
Indskrivning og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning på www.struer.dk

Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder. Vestbyens Dagtilbud er omfattet af aftalen om søskenderabat.

HUSK evt. rettelser senere ved flytning, nyt arbejde osv.
 

Dagplejen

Afdelingslederen for dagplejen kontakter jer et par måneder før den dato, I har opgivet som behovsdato. Derefter aftales der et besøg hos en dagplejer.


Udmeldelse og orlov

Der er mulighed for, at børnene kan få orlov fra Dagtilbuddet i en periode på mellem 3 og 12 måneder. Børneorloven kan f.eks. anvendes ved forældreorlov, barselsorlov, midlertidig arbejdsløshed og lignende.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96