Vestbyens Dagtilbud
Kontaktbesøg

Aftalebesøg:

Når forældrene har fået tilbudt en plads hos en dagplejer aftales et besøg. Her fortæller dagplejeren om sig selv, og om den hverdag, hun har med børnene. Forældrene kan snakke om forventninger, hvordan indkøringen skal foregå, hvad de skal medbringe mm.

Kontaktbesøg:

Efter besøget kontakter forældrene den pædagogiske leder for dagplejen. Hvis forældrene ønsker pladsen aftales yderligere et kontaktbesøg. På dette besøg deltager den pædagogiske leder, som fortæller om gæsteplejen, ferieplanlægning, og der laves en plejetidsaftale.

Ønsker forældrene ikke pladsen, er den pædagogiske leder behjælpelig med at finde en anden dagplejeplads.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96