Vestbyens Dagtilbud
Forældrebetaling

Takster forældrebetaling for 2023.

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2023:


Dagpleje
- Dagpleje, 48 timer pr. uge – 2856 kr.
- Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1923 kr.
- Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider) tilskud pr. time – 28 kr.


Vuggestue
- Vuggestue, heldagspasning – 4051 kr.
- Vuggestue, op til 32 timer pr. uge – 3030 kr.
- Vuggestue, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre påbarsels-/forældreorlov) – 2777 kr.
- Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 36 kr.

Børnehave
- Børnehave, heldagspasning – 2073 kr.
- Børnehave, formiddagspasning (kun en mulighed i dagtilbuddeneThyholm og Vestbyen) – 1037 kr.
- Børnehave, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1436 kr.
- Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 18 kr.

SFO
- Morgen – 628 kr.
- Heldags – 1966 kr.
- Eftermiddag – 1702 kr.
- Førskolegruppe – 1966 kr.
- Klub – 1249 kr.

Ønsker I yderligere oplysninger om friplads, søskendetilskud, opkrævning, tilskud til privat børnepasning eller om administration af ventelister, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Struer Kommunes Infocenter på tlf. 96 84 84 84.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned via Digital Pladsanvisning på www.struer.dk.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96