Vestbyens Dagtilbud
Storbørnsgruppen

For at sikre en god overgang til skolen og imødekomme de anderledes behov som børnene får, når de når 5-årsalderen, samler vi dem i en storbørnsgruppe fra august hvert år og frem til marts året efter, hvor de starter i førskole på Parkskolen - altså et år før de starter i børnehaveklasse.

Det er de samme 2 pædagoger, der hvert år har storbørnsgruppen sammen med en pædagog fra sfo, som arbejder i børnehaven om formiddagen. De samme 3 pædagoger danner også parløb i førskolen. De år hvor der er børn til mere end en’ børnehaveklasse er det øvrige sfo personale også involveret i førskolen, og de 3 faste medarbejdere fordeler sig mellem de 2 grupper, så der altid er voksne, der kender børnene. 

I Bulderby har denne gruppe deres eget lokale med egen indgang til garderober og toiletfaciliteter.

Vi prioriterer meget at komme på ture med rygsæk og madpakker ligesom vi bruger hallen meget. Tirsdag og torsdag formiddag er vi på skolen og arbejde med den tidlige læseindlæring

Tiden i storbørnsgruppen er der varierede og sjove aktiviteter på programmet, og siden 2012 har vi arbejdet med ”den tidlige læseindlæring”. Børnene er 2 gange om ugen af halvanden times varighed på skolen, hvor det er børnehaveklasselederne, og deres egne pædagoger fra børnehaven, der har ”tidlig læseindlæring ” med dem. Det startede som et projekt i 2012 under ” Ny Nordisk Skole”. I første omgang var formålet, at ”jo tidligere børnene fik lært bogstavernes lyd, farve og form, jo bedre læsere ville de blive og dermed klare sig bedre fagligt gennem skoleforløbet.

Vores erfaring er, at børnene tager vældig meget fra og nogle er begyndende læsere, når de starter i børnehaveklassen. Vi oplever hvert år, at børnene er meget motiverede og samarbejdsvillige i de forskellige aktiviteter, der sker gennem den tidlige læseindlæring.

Efterhånden har det vist sig, at det primære i dette samarbejde mellem børnehave og skole ikke er, at lære børnene at læse tidligt, men at overgangen fra børnehave til skole forløber uden problemer for børnene /og forældrene, hvilket er den primære gevinst i samarbejdet. Børnene kender de fysiske rammer - de ved, ”hvad kan man – hvad må man – og hvad skal man her”. De kender børnehaveklasselederne og er trygge ved dem, og de sociale relationer mellem børnene er dannet gennem tiden i storbørnsgruppen og førskolen, hvilket betyder, at de ikke skal bruge deres kræfter på at finde deres plads i hierarkiet ved skolestart.

Se folderen om Tidlig Læseindlæring i storbørnsgruppen

Link til artiklen Pædagogisk tidsskrift 0-14 år

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96