Vestbyens Dagtilbud
Generel information

Dagplejerens ansvar
Dagplejeren har ansvar for dagplejebarnet. Dagplejerens vigtigste opgave er at give omsorg, tale og lege med barnet. På den måde bidrager dagplejeren til at stimulere barnets udvikling både motorisk, følelsesmæssigt og sprogligt.

Tavshedspligt
Dagplejeren har tavshedspligt overfor alle andre end den pædagogiske afdelingsleder for dagplejen og ansættelsesstedet, hvad angår barnets og forældrene private forhold. Tavshedspligten gælder også efter arbejdets ophør.

Befordring i bil, bus og tog
Børn kan transporteres i offentlig bus, turistbus eller tog, hvis forældrene giver skriftlig tilladelse.

Forsikring
Kommunen har ingen børneulykkesforsikring, der dækker i tilfælde af, at barnet kommer til skade i den tid, hvor barnet passes i dagplejen.

Det anbefales forældrene at ulykkesforsikre deres barn.

Brug af  Ipad
I-pads bruges som en del af den pædagogiske indlæring,  kun i samråd med den pædagogiske afdelingsleder for dagplejen.

Opslagstavle
Alle dagplejere har en opslagstavle, hvor forældrene kan se beskeder fra dagplejen, billeder og info om dagplejerens fridage eller andet information fra Struer Kommune. 

Dagplejerens sygdom

Bliver dagplejen syg, kontaktes forældrene og aftales hvor barnet skal passes.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96