Vestbyens Dagtilbud
Aktiviteter

Legestue

Formålet med legestuen er, at børn og dagplejere har kontakt med hinanden og får tilknytning til Bulderby. Børnene lærer at begå sig i en større grupper, de får kendskab til vuggestuen og overgangen til børnehaven lettes. Aktiviteterne tilrettelægges afhængig af børnenes alder og udvikling. Der satses på sang, sanglege og samvær.

Dagplejerne i Vestbyen er opdelt i to legestuegrupper. Dagplejen har eget lokale i Bulderby, som de benytter i hver uge. Den sidste fredag i hver måned er der heldagslegestue, hvor forældrene afleverer og henter børnene i legestuen. I sommerhalvåret benytter dagplejerne desuden hinandens haver og mødes  i lokalområdet.

Institutionen Nordstjernens aktivitetsrum benyttes også i vinterhalvåret hver 14. dag.

Fester/aktiviteter

Sidste fredag i hver måned: Heldagslegestue i Bulderby

Fastelavnsfest i legestuen i februar måned

2. onsdag i maj: er der Landsdækkende Dagplejedag. Der arrangeres en udendørs hyggedag i de forskellige områder.

Maj-august: Hvert år har vi en sommefest for vores dagplejebørn, deres søskende og forældre. Det foregår i Bulderby, og vi starter med spisning, som foregår i grupper, hvor dagplejerne sidder med de familer, hun har tilknyttet. 

Der afholdes to idrætsdage om året - typisk forår og efterår. Dette er sammen med vuggestuen og foregår i Struer Energipark.

December: Julefest i legestuen.

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96